January 14, 2013

Nikmat membaca Al-Fatihah disaat kita selesai

membaca satu ayat dari surah Al-Fatihah, 

Allah menjawab setiap ucapan kita, 
maka dari itu kita disunahkan berhenti sejenak
setiap selesai membaca satu ayat.

.
Dalam Sebuah Hadits Qudsi 

Allah SWT berfirman :

"Aku membagi shalat menjadi dua
bagian, untuk Aku dan untuk
hamba-Ku".
.
Artinya, tiga ayat diatas: 

"Iyyaka Na'budu Wa iyyaka nasta'in" 
adalah hak Allah, 
dan tiga ayat kebawahnya adalah 
urusan hamba-Nya.

.
Ketika Kita mengucapkan
"Alhamdulillahi Rabbil 'alamin".
Allah menjawab :"Hamba-Ku telah memuji-Ku".

Ketika kita mengucapkan 
"Ar-Rahmanir-Rahim"...
Allah menjawab : "Hamba-Ku telah mengagungkan-Ku".

Ketika kita mengucapkan 
"Maliki yaumiddin"...
Allah menjawab :"Hamba-Ku memuja-Ku"
.
Ketika kita mengucapkan 
“Iyyaka na’ budu wa iyyaka nasta’in”...
Allah menjawab : “Inilah perjanjian antara Aku dan hamba-Ku”.
.
Ketika kita mengucapkan
“Ihdinash shiratal mustaqiim, Shiratalladzina an’amta alaihim
ghairil maghdhubi alaihim waladdhoolliin.”...
Allah menjawab : “Inilah perjanjian antara Aku dan hamba-Ku.. 
Akan Ku penuhi yang ia minta.”

(H.R. Muslim dan At-Turmudzi)
.
Berhentilah sejenak setelah membaca setiap satu ayat...
Rasakan dan resapi betul-betul jawaban indah dari Allah, 
satu persatu, karena Allah sesungguhnya sedang menjawab
ucapan-ucapan kita...

Lalu ucapkanlah "Aamiin" 
dengan penuh harapan dikabulkan, sebab
malaikat pun sedang mengucapkan
hal yang sama dengan kita.
.
"Barang siapa yang ucapan
“Aamiin-nya” bersamaan dgn para
malaikat, maka Allah akan
memberikan ampunan kepada-
Nya.”.
(H.R Bukhari, muslim, Abu Dawud)

....Insya-Allah...

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...